lørdag den 11. februar 2012

Om dansk (nordisk) ret!

VED HVILKEN HØJESTERET tillader Journalister, Akademikere og Politikere - (folkevalgte repræsentanter for vore egne undtaget) - at forestå en etnisk udrensning af, endsige tilintetgøre Vort danske livs i sandhed åbenbarne samfundskød i sin vikongstrolige, hjertegode og forstandige menneskeærlige-kærelige udvikling? Jeg tænker her på henholdsvis 1) journalisternes kroniske fejltagelse af Ordet, derfor videre en misforstandig opfattelse af skriften, skriftligt udtryk af vort kød, som jo ellers er dét, der skal være medvirkende til at lade et sandt livsudviklende høringsgrundlag opstå, hvorpå så lovgivningsvirksomhed videre kan finde hjerteretslig sted per sonelig og svarlig gehør. Med andre ord: Journalister lever af et skriftbårent sindelag, der intet har med ordet-vort-kød at gøre! 2) Akademikerne er fedtet ind i en logisk-analytisk fagsproglig kultur, der stammer fra oldtiden - ligesom den autoritetstro bygning, der kaldes staten gør. Og videre er det jo velkendt, at landets vante myndighedskultur betjener sig af den "bygning", hvis åndsretning, for nu at understrege ligger før vor tidsregning: Den oldgræsk-latinske logiks herredømme; det være sig i form af Præster, Statskundskabelige Jurister og Dommere, Statskundskabelige økonomer og administratorere, Vor-tidsregnings-fikserede historikere og ikke mindst f.eks. medicinal-teknologiske læger. Sidstnævnte dygtiggør sig i forstand-på-sygdom, hvorefter medicinen så bliver det-der-skal-gøre-rask. Præsterne dygtiggør sig i latin-hebræisk-græsk-kirkehistorie-og-Biblen: jødisk slægtshistorie, med henblik på at få menighederne til at være tro mod Israel - og joda også gerne, ifølge deres utro åndsvid, via Danmarks Folketing. Hvad de statskundskabelige angår, jaså indtræder det ellers så frugtbare unge danske menneskeliv, de studerende er ved deres begyndelse på Universitas' universelle retslogik, i en benhård oldgræsk idealisme, der ødelægger deres forstandige danske sind eller liv. Og det mærkes naturligvis i hele den stats-ministerielle forvaltningskultur, ikke mindst i form af de døde borgere, som den servicerer. 3) Politikerne opstår kun i kraft af den akademiske stats bygning, lidt ligesom journalisternes konsekvente misforståelse af magten. Særligt de såkaldt venstre-orienterede, venstrefløjen, døjes med den statslige idealisme, som akademikerne opretholder i kraft af deres universitære fejltagelser af lov og lovmæssighed: "Alle er lige for loven". Fordi de universaliserende-rationelle-videnskabelige lovmæssigheds-formuleringer er af jødisk-oldgræsk-romantisk-katolsk afstamning iform af en indkultiveret fejltagelse af SKRIFTEN, derunder lov-ret-og-sproglig udvikling. De såkaldt "røde" går altid efter magten, eftersom de intet kendskab og ingen kundskab er givet ved agten. - Jeg gentager nu mit indledende spørgsmål: VED HVILKEN HØJESTERET tillader Journalister, Akademikere og Politikere at tilsidesætte, fornægte, undlade at indrømme og lignende, derved tilintetgøre VORT DANSKE LIVS ÅBENBARNE, VIKONGSTROLIGE HJERTEGODE som også PLIGTRIGE YTRING MED SVAR FOR VORE EGNE?  Nkh. Jens.